Επιλογή Σελίδας

Παρακολουθήστε το webinar Μελάνωμα του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2020

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Μπαφαλούκος Δημήτριος, Ογκολόγος – Παθολόγος – ∆ιευθυντής Α’ Ογκολογικής κλινικής Νοσοκοµείου Μετροπόλιταν – Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµιου ∆.Αττικής – Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώµατος

Ρόππα Μαρτίνα, ∆ερµατολόγος-Αφροδισιολόγος – Επιστηµονική συνεργάτης µονάδας Κλινικών Μελετών και Ιατρείου ∆ερµατικών Λεµφωµάτων, Β’ Πανεπιστηµιακή Κλινική ∆ερµατικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν»

Πασακοπούλου Αναστασία, Πρόεδρος ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ

Παπίρη Άννα-Μαρία, Δημοσιογράφος – Συντονίστρια

Χορηγοί: MSD, La Roche Posay

Διοργάνωση Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ