Επιλογή Σελίδας

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου -ΑγκαλιάΖΩ στηρίζοντας τον ολιστικό τρόπο διαχείρισης της νόσου του καρκίνου, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχολογικής στήριξης και ενδυνάμωσης των ασθενών και των οικείων τους. Η αντιμετώπιση μιας ογκολογικής ασθένειας συνοδεύεται στις περισσότερες αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις με ένα πλήθος αρνητικών συναισθημάτων, αγωνιών και δύσκολων σκέψεων. Ξεκινώντας από το σημείο της πρώτης επαφής με την νόσο μέσω της διάγνωσης, κατά την διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά το πέρας αυτής, τα άτομα κατακλύζονται από έντονα συναισθήματα και άγχος. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης που λειτουργούν βοηθητικά και ανακουφιστικά.

Ο  ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ συμμερίζεται και συναισθάνεται τις ανάγκες των ασθενών και των οικείων τους και για αυτό τον λόγο παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε όλους όσους το επιθυμούν. Οι ατομικές συνεδρίες διενεργούνται από ψυχολόγο, ο οποίος κατά την επαφή του με το άτομο καθορίζει το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο.

Οι βασικοί στόχοι της ψυχολογικής υποστήριξης είναι:

  • Ενίσχυση κατά την προσπάθεια αποδοχής της διάγνωσης

  • Ενίσχυση για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών καταστάσεων κατά την διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά το πέρας αυτής

  • Διαχείριση οποιουδήποτε αρνητικού συναισθήματος και έντασης

  • Διαχείριση των αλλαγών και των νέων συνθηκών ζωής

  • Ενίσχυση της λειτουργικότητας του ατόμου

  • Διαχείριση των οικογενειακών και των κοινωνικών σχέσεων.

Συμμετοχή

Οι ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς και στους οικείους τους. Ο αριθμός των συνεδριών δεν είναι προκαθορισμένος και εξαρτάται μόνο από τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ατόμου. Δεδομένου ότι το κάθε άτομο είναι μοναδικό και έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός ενός προσωπικού πλάνου παρέμβασης για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

Για να κλείσετε ραντεβού για ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης  μπορείτε να καλέσετε στο 210 4181641 & 210 4186341