Επιλογή Σελίδας

Παρακολουθήστε το webinar

Webinar «Μαθαίνουμε για την θρόμβωση»

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 | 18:00 – 19:00

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ηλίας Σ. Κυριάκου, , Αιματολόγος, Δρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιματ. Εργαστήριο – ΝΥ Αιμοδοσίας – Ιατρείο Αιμόστασης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ”Αττικόν”, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Αιμόστασης ΕΑΕ

Σπυρίδων Ξυνόγαλος, , Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Παθολογικής Κλινικής, ΕΑΝΠ «Μεταξά»

Χρήστος Λαφάρας, , MD, PhD, Διευθυντής Καρδιολογίας – Καρδιο-Ογκολογίας, Καρδιο-Ογκολογικής Μονάδας ΑΝΘ Θεαγένειο

Πασακοπούλου Αναστασία, Πρόεδρος ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ

Διοργάνωση Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ

Webinar «Μαθαίνουμε για την θρόμβωση»


18:00 – 18:10: Αναστασία Πασακοπούλου, Πρόεδρος ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ

Χαιρετισμός

Ομιλία: Ο ρόλος του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ στην έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με την θρόμβωση


18:10 – 18:25 Ηλίας Σ. Κυριάκου, Αιματολόγος, Δρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιματ. Εργαστήριο – ΝΥ Αιμοδοσίας – Ιατρείο Αιμόστασης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ”Αττικόν”, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Αιμόστασης ΕΑΕ

Ομιλία: Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για την Φλεβική Θρομβοεμβολική νόσο


18:25 – 18:40  Σπυρίδων Ξυνόγαλος, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Παθολογικής Κλινικής, ΕΑΝΠ «Μεταξά»

Ομιλία: Θρόμβωση και νεοπλασία


18:40 – 18:55 Χρήστος Λαφάρας, MD, PhD, Διευθυντής Καρδιολογίας – Καρδιο-Ογκολογίας, Καρδιο-Ογκολογικής Μονάδας ΑΝΘ Θεαγένειο

Ομιλία: Κολπική Μαρμαρυγή και Καρκίνος


18:55 – 19:00 Αναστασία Πασακοπούλου, Πρόεδρος ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ

Ευχαριστίες – Κλείσιμο