Επιλογή Σελίδας

Παρακολουθήστε το webinar

Webinar «Γυναικολογικοί Καρκίνοι: Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας»

Παρασκευή 10/12/2021 – 18:00 – 19:00

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βιβιλάκη Βικτωρία, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας  -ΣΕΜΜΑ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαγεωργίου Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής – Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου,
Προϊστάμενος Ογκολογικής Κλινικής – Ευρωκλινική Αθηνών, Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας – ΕΣΝΕ

Αγοραστός Θεόδωρος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. , Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής HPV Εταιρείας

Πασακοπούλου Αναστασία, Πρόεδρος ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ

Διοργάνωση Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ

Πρόγραμμα Webinar Γυναικολογικοί Καρκίνοι: Ενημέρωση Επαγγελματιών Υγείας


18:00 – 18:05: Χαιρετισμός

Αναστασία Πασακοπούλου, Πρόεδρος ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ


18:05- 18:15: Χαιρετισμός

Βιβιλάκη Βικτωρία, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών –   Μαιευτών Αθήνας  -ΣΕΜΜΑ,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


18:10- 18:15: Χαιρετισμός

Παπαγεωργίου Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής – Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Ογκολογικής Κλινικής – Ευρωκλινική Αθηνών, Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας – ΕΣΝΕ


 

 18:15 – 18:30: Αγοραστός Θεόδωρος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. , Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής HPV Εταιρείας

Ομιλία: Εξελίξεις στην πρόληψη των γυναικολογικών καρκίνων


18:30 – 19:00Διάλογος με τους επαγγελματίες υγείας

Κλείσιμο Ευχαριστίες