Επιλογή Σελίδας

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στα γυρίσματα του βίντεο του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ για τον καρκίνο του μαστού.

Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και στηρίζετε το έργο μας.