Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών, οι εθελόντριες του ενδονοσοκομειακού προγράμματος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης ΟΕΚΚ-ΑγκαλιαΖΩ προχώρησαν στην προσφορά βιβλίων και χειροποίητων χριστουγεννιάτικών καρτών σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Μεταξά.