Επιλογή Σελίδας

Η θρόμβωση σε ασθενείς με καρκίνο είναι μια κοινή και δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή. Οι ασθενείς που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο είναι εκείνοι με προχωρημένη νόσο που λαμβάνουν συστηματική χημειοθεραπεία και έχουν και άλλους πρόσθετους παράγοντες κινδύνου.

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων φλεβικής θρομβοεμβολής, περίπου το 20% συμβαίνουν σε ασθενείς με καρκίνο. Εκτιμάται ότι περίπου το 4-20% των ασθενών με καρκίνο εμφανίζουν φλεβική θρόμβωση με ετήσια επίπτωση 0,5% σε σύγκριση με 0,1% στο γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, μεταξύ όλων των ασθενών με καρκίνο, το 20% θα παρουσιάσει συμπτωματική θυρεοειδοπάθεια.

Οι ασθενείς με καρκίνο χαρακτηρίζονται από μια επίκτητη θρομβοφιλική κατάσταση που προδιαθέτει αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής. Η φλεβική θρόμβωση στους ογκολογικούς ασθενείς μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα ευρύ φάσμα κλινικά σημαντικών θρομβωτικών επιπλοκών που περιλαμβάνουν την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, την πνευμονική θρομβοεμβολή, την αρτηριακή θρόμβωση, την μη βακτηριακή θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα, την επιφανειακή θρομβοφλεβίτιδα, την σχετική θρόμβωση και την ηπατική φλεβοκλειστική νόσο.

 

Ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι έως επτά φορές υψηλότερος στους ογκολογικούς  ασθενείς από ότι στους ασθενείς που δεν νοσούν από καρκίνο. Η αναφερθείσα επίπτωση ποικίλλει ευρέως μεταξύ των μελετών, ανάλογα με τον πληθυσμό των ασθενών, την έναρξη και τη διάρκεια της παρακολούθησης και τη μέθοδο ανίχνευσης και αναφοράς θρομβωτικών συμβάντων.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα εμφάνισης της φλεβικής θρόμβωσης σχετίζεται με τη διάρκεια της υποκείμενης ασθένειας. Ο υψηλότερος ρυθμός φλεβικής θρόμβωσης παρατηρείται στην αρχική περίοδο μετά τη διάγνωση και η θνησιμότητα από φλεβική θρόμβωση είναι υψηλότερη σε ένα έτος μετά τη διάγνωση.

Η ετερογένεια των μελετών καθιστά δύσκολη τη σύγκριση των ποσοστών φλεβικής θρόμβωσης. Φαίνεται όμως ότι με την πάροδο των ετών, η συχνότητα εμφάνισης της φλεβικής θρόμβωσης στον καρκίνο αυξάνεται. Πολλοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη φλεβικής θρόμβωσης συνυπάρχουν συνήθως σε ασθενείς με καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών επεμβάσεων, εισαγωγών στο νοσοκομείο, ακινητοποίησης, παρουσία κεντρικού καθετήρα, χημειοθεραπείας, χρήσης ερεθιστικών παραγόντων ερυθροποίησης (ESA) και νέων μοριακών στοχευμένων θεραπειών όπως αντιαγγειογόνων παραγόντων. Η αποτελεσματική προφύλαξη και θεραπεία της  φλεβικής θρομβοεμβολής μειώνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Όπως συμπεραίνεται με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η φλεβική θρόμβωση είναι μια πολύ συχνή και ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνη κατάσταση σε ασθενείς με καρκίνο. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, καθώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες μείωσης του κινδύνου.

Πηγές:

https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/ESMO-E-Learning-and-V-Learning/Management-of-Cancer-Associated-Thrombosis

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4259501/

Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με την θρόμβωση στην σχετική ιστοσελίδα της LEO Pharmaceutical Hellas S.A., πατώντας στο ακόλουθο link: https://gateofthrombs.gr/