Επιλογή Σελίδας

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (European Society of Medical Oncology – ESMO) περιγράφει την Φλεβική θρόμβωση ως μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο. Η Φλεβική θρόμβωση είναι μια συχνή και σοβαρή επιπλοκή σε ασθενείς με καρκίνο και η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην συγκριμένη ομάδα ασθενών.

Αν και η σχέση του καρκίνου με την εμφάνιση φλεβικής θρόμβωσης επισημάνθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα, η προσπάθεια για αποσαφήνιση των πολύπλοκων μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων απέδωσε μόνο κατά την τελευταία τριακονταετία. Ο κίνδυνος θρόμβωσης στους καρκινοπαθείς είναι από 4 έως 6 φορές μεγαλύτερος από ότι στο λοιπό πληθυσμό και εξαρτάται από παράγοντες σχετιζόμενους με τον ασθενή, τη νόσο και τη θεραπεία της νόσου.

Οι ασθενείς με καρκίνο έχουν έναν αριθμό εξωγενών παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης θρόμβωσης ταυτόχρονα με την παθοφυσιολογική τάση του αίματος για πήξη.

Στους επιβαρυντικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται :·

  •  η χειρουργική επέμβαση
  •  οι θεραπείες αντιμετώπισης της νόσου του καρκίνου
  •  η ορμονική θεραπεία
  •  η μακροχρόνια έλλειψη φυσικής άσκησης
  •  η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων
  •  ο τύπος καρκίνου
  •  το στάδιο της νόσου
  •  το γήρας

Η χημειοθεραπεία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης. Μια επιστημονική μελέτη που πραγματοποιήθηκες στις ΗΠΑ ανέδειξε ότι η συχνότητα εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο που έλαβαν χημειοθεραπεία ήταν 7,3% μετά από τους 3 με 5 μήνες θεραπείας, ενώ το ποσοστό ανέβηκε στο 13,5% μετά τους 12 μήνες θεραπείας. Ο υψηλότερος κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης εντοπίστηκε σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, του στομάχου και του πνεύμονα.

Μεταξύ όσων έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς μια ογκολογική νόσο μπορεί να παρατηρηθούν επιπλοκές που συνήθως περιλαμβάνουν την υποτροπιάζουσα φλεβική θρόμβωση και το μετα-θρομβωτικό σύνδρομο, συνθήκες οι οποίες έχουν βαθιές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση, και ειδικότερα η πρόληψη, της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς με καρκίνο είναι επιτακτική λόγω των υψηλών ποσοστών νοσηρότητας και θνησιμότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνονται σωστές και έγκυρες πληροφορίες μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες καθώς πολλές πολύ συχνά παρατηρείται λανθασμένη διάγνωση ή ελλιπής πληροφόρηση που επιδρά αρνητικά στην πορεία της υγείας των ασθενών.

Πηγή:

https://www.cathrombosis.com/content/articles/show/name/introduction

http://www.mednet.gr/archives/2014-3/pdf/298.pdf

Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με την θρόμβωση στην σχετική ιστοσελίδα της LEO Pharmaceutical Hellas S.A., πατώντας στο ακόλουθο link: https://gateofthrombs.gr/