Επιλογή Σελίδας

Σκοπός

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ στην πολυετή του δράση, στέκεται πάντα στο πλάι όλων των ασθενών με καρκίνο καθώς και των οικείων τους, προσπαθώντας να προσφέρει πλήρη στήριξη και ενίσχυση.

Ο σκοπός του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ είχε και έχει πάντα ως επίκεντρο το όφελος όλων όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με την νόσο του καρκίνου.

Με γνώμονα μόνο τους ογκολογικούς ασθενείς και τους οικείους τους, έχουμε διαμορφώσει το έργο μας και προσπαθούμε να επιτύχουμε τον σκοπό μας σε ένα πλαίσιο σταθερότητας αλλά και διαρκούς εξέλιξης.

Πιο συγκεκριμένα ο Σκοπός του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ:

N

Εφαρμογή των μεθόδων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης με σκοπό την ύπαρξη λιγότερων ασθενών.

N

Υποστήριξη των ασθενών και του περιβάλλοντος αυτών σε όλους τους τομείς δυσκολίας τους.

N

Κάθε ασθενής με καρκίνο, όπως και η οικογένεια του, να έχουν ψυχοκοινωνική και οικονομική στήριξη για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

N

Κάθε πολίτης που ζει στην Ελληνική επικράτεια να έχει έγκυρη πληροφόρηση – ενημέρωση για την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας.

N

Όλοι οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση, στον προληπτικό έλεγχο και στα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες.