Επιλογή Σελίδας

Κοινωνικό-Οικονομική Υποστήριξη

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ με την πολυετή του δράση στο πλάι όλων όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με την νόσο του καρκίνου αναγνωρίζει και κατανοεί τις πολλαπλές δυσκολίες που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια ασθένεια στην ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται για μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά σε όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου καθώς και του περιβάλλοντός του.

Θέλοντας να στηρίξουμε πλήρως όλους τους ογκολογικούς ασθενείς και τους οικείους τους έχουμε προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής υποστήριξης.

Ο Όμιλος μας στηρίζει με όλους τους τρόπους τα άτομα που αντιμετωπίζουν την νόσο του καρκίνου, ενημερώνοντάς τα για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και την λειτουργικότητα τους. Θεωρούμε πολύ σημαντική την παρούσα υποστήριξη καθώς η έγκυρη και άμεση  πληροφόρηση λειτουργεί ιδιαίτερα βοηθητικά και ανακουφιστικά στην δύσκολη συνθήκη της διαχείρισης μιας ογκολογικής ασθένειας.

Κοινωνική Υποστήριξη

  • Πλήρης ενημέρωση των ασθενών και των συνοδών τους για θέματα περίθαλψης

  • Πλήρης ενημέρωση των ασθενών και των συνοδών τους για θέματα χορήγησης επιδομάτων, δυνατότητα φοροαπαλλαγής, κρατικές παροχές κ.α.

  • Διασύνδεση των ασθενών και των οικείων τους με δημόσιες υπηρεσίες και με κοινωνικές δομές

  • Ενημέρωση σχετικά με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών

Εκτός από τις βιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, ένας επιπλέον τομέας που ταλαιπωρεί μια πολύ μεγάλη μερίδα ασθενών με καρκίνο είναι και ο οικονομικός. Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ στηρίζει οικονομικά τους άπορους ασθενείς με καρκίνο προσπαθώντας να συμβάλει με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Οικονομική Υποστήριξη

  • Προσφορά μηνιαίων επιταγών για αγορά τροφίμων

  • Προσφορά οικονομικής ενίσχυσης για αγορά φαρμάκων και σχετικών ιατρικών ειδών

  • Προσφορά εξατομικευμένης οικονομικής ενίσχυσης κατόπιν ειδικών αιτημάτων έκτακτης βοήθειας