Επιλογή Σελίδας

Προγράμματα στήριξης

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου -ΑγκαλιάΖΩ στηρίζοντας τον ολιστικό τρόπο διαχείρισης της νόσου του καρκίνου, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχολογικής στήριξης και ενδυνάμωσης των ασθενών και των οικείων τους.Η αντιμετώπισης μιας ογκολογικής ασθένειας συνοδεύεται στις περισσότερες αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις με ένα πλήθος αρνητικών συναισθημάτων, αγωνιών και δύσκολων σκέψεων.

Κοινωνικό-Οικονομική Υποστήριξη

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ με την πολυετή του δράση στο πλάι όλων όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με την νόσο του καρκίνου αναγνωρίζει και κατανοεί τις πολλαπλές δυσκολίες που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια ασθένεια στην ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται για μια κατάσταση  ιδιαίτερα δύσκολη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά σε όλους τους τομείς της ζωής ενός ατόμου καθώς και του περιβάλλοντός του.

Συνηγορία και διεκδίκηση δικαιωμάτων των ασθενών

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ

Οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών με Καρκίνο

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Kαρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ έχει ως βασική φιλοσοφία την στήριξη των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους και για αυτό το λόγο όλα τα προγράμματά του έχουν ως κέντρο τον ασθενή.

Φαρμακο-Επαγρύπνηση

Η επιστήμη και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εντοπισμό, συλλογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών, οι οποίες επιτείνουν τα προβλήματα υγείας των ασθενών, αυξάνουν τη νοσηρότητα και την θνητότητα και διογκώνουν το κόστος.

Από τα παραπάνω, ο Εντοπισμός είναι το κατ’ εξοχήν στάδιο το οποίο αφορά τους ασθενείς και γίνεται μέσα από την παρατήρηση της πορείας και της γενικότερης κατάστασης του ασθενούς, ενόσω βρίσκεται στη φαρμακευτική αγωγή.

Ενημερωτικές Δράσεις

Βασική προτεραιότητα του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ αποτελεί η ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της έγκαιρης διάγνωσης αναφορικά με την νόσο του καρκίνου. Για αυτό το λόγο ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ διαθέτει οργανωμένη Ομάδα Ενημέρωσης, η οποία έχει ενεργό δράση, διοργανώνοντας πολλαπλά ενημερωτικά προγράμματα, σε μια προσπάθεια προσέγγισης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού.