Επιλογή Σελίδας

Ιστορικό

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ  ιδρύθηκε το 1976 με έδρα τον Πειραιά. Στα 46 χρόνια δράσης και προσφοράς, ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ στηρίζει τους ασθενείς με καρκίνο. Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα αιρετά μέλη του οποίου είτε είναι ασθενείς είτε έχουν εμπειρία της νόσου.

Ο Όμιλος αποτελείται από μέλη και εθελοντές. Παράλληλα, για την επίτευξη του έργου του, υποστηρίζεται από επαγγελματίες στο τομέα της επικοινωνίας, της ψυχολογικής υποστήριξης, της διαχείρισης των λογιστικών και οικονομικών ζητημάτων, καθώς και της γραμματειακής υποστήριξης. Επιπλέον, συνεργάζεται με έμπειρους και καταξιωμένους Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων του αντικαρκινικού χώρου, οι οποίοι συνιστούν την Επιστημονική Επιτροπή του Ομίλου.

Ο ΟΕΚΚ- ΑκαλιάΖΩ έχει Παράρτημα στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2007 για τις ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας. Τέλος, φιλοξενεί και στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ από το 1989.

Δράσεις ΑγκαλιάΖΩ:

N

Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής και Οικονομικής Στήριξης

N

Προγράμματα Ενημέρωσης για Πρόληψη- Έγκαιρη Διάγνωση

N

Ενδονοσοκομειακά Προγράμματα

N

Προγράμματα Συνηγορίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων

N

Εκπαιδευτικά Προγράμματα ενημέρωσης των μαθητών και των μαθητριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

N

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Εθελοντών

Ο ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ είναι μέλος της ΕΛΛΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου), της Ελληνικής Συμμαχίας για τον HPV, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, της ECPC (European Cancer Patient Coalition/Ευρωπαϊκός Συνασπισμός των ασθενών με καρκίνο), της WACC (Women Against Cervical Cancer/Γυναίκες κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας), της IAPO (International Alliance of Patients Organization), της GCCA (Global Colon Cancer Association),  καθώς και της DICE – Digestive Cancer Europe.

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ έχει λάβει για το έργο του πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, όπως το Patient Initiative Award των βραβείων Prix Galien 2017 και το Healthcare Business Award 2020.