Επιλογή Σελίδας

Η εμφάνιση θρόμβωσης, ως πιθανής επιπλοκής του καρκίνου, συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες  στους ογκολογικούς ασθενείς, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ευάλωτους. Ωστόσο, ούτε οι ασθενείς, ούτε και οι φροντιστές τους παρουσιάζονται επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με το σοβαρό αυτό ενδεχόμενο, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη αντιμετώπιση του προβλήματος και, συχνά, δυσμενείς εξελίξεις. Η κα Αναστασία Πασακοπούλου, Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΟΕΚΚ – ΑγκαλιάΖΩ, εκθέτει τη σημαντική έλλειψη ενημέρωσης των ασθενών και των φροντιστών τους, και μιλά για τους τρόπους με τους οποίους το γεγονός αυτό μπορεί να αλλάξει.

Συναντάται συχνά η θρόμβωση στους ογκολογικούς ασθενείς;

Καθώς στους ογκολογικούς ασθενείς το αίμα έχει την τάση να πήζει ευκολότερα, ο κίνδυνος ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ είναι 4 έως 6,5 φορές υψηλότερος, σε σχέση με τους μη πάσχοντες. Επειδή, λοιπόν, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες θρόμβωσης, θα πρέπει οι ασθενείς να το θεωρούν ως μία αναμενόμενη, ενδεχόμενη συνέπεια του καρκίνου.

Κατά πόσο, πιστεύετε, είναι ενημερωμένοι οι ογκολογικοί ασθενείς για τη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο;

Ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ απαιτεί την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των ασθενών, ώστε να είναι σε θέση από τα πρώτα συμπτώματα να το αντιληφθούν και να απευθυνθούν άμεσα στον θεράποντα γιατρό.

Δυστυχώς, αυτή η ενημέρωση δεν παρέχεται εκ των προτέρων, όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται πάντα εγκαίρως για να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες.

Ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να συμβάλουν προς την αρτιότερη ενημέρωση των ογκολογικών ασθενών για τη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο;

Θα πρέπει να παρέχεται αυτή η ενημέρωση από τους θεράποντες ιατρούς (χειρουργούς, ογκολόγους κ.α.) που, δυστυχώς, δεν συμβαίνει πάντοτε.

Ο Όμιλός μας προβαίνει συνεχώς σε ενημερωτικές δράσεις με εσπερίδες και webinars, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες κατατοπίζουν με εγκυρότητα και ακρίβεια το κοινό για τους κινδύνους που υπάρχουν, και τους τρόπους αποφυγής τους. Επίσης, υπάρχουν τα σχετικά επιστημονικά έντυπα, τα οποία είναι συνεχώς διαθέσιμα δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή στο site του Ομίλου (www.oekk.gr).

Πιστεύετε πως η τεχνολογία (π.χ. υπενθυμιστικά μηνύματα στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή) θα μπορούσε να είναι σύμμαχος του γιατρού και του ασθενή στην πρόληψη από αυτή τη σοβαρή επιπλοκή;

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τεχνολογία είναι ΣΥΜΜΑΧΟΣ των ιατρών, των ασθενών και των φροντιστών στην ΠΡΟΛΗΨΗ της θρόμβωσης, διότι συμβάλλει στην ΕΓΚΥΡΗ και ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ που είναι καθοριστική στην πορεία της ασθένειας του πάσχοντα, παρέχοντας εύκολη και άμεση ενημέρωση.

Ποια θα μπορούσε να είναι η ψυχολογική επίπτωση σε έναν ογκολογικό ασθενή, όταν μαθαίνει πως έχει κάτι ακόμη σοβαρό, πέραν της κύριας νόσου;

Η εμφάνιση της ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ επηρεάζει δυσμενώς την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών, διότι προσθέτει περισσότερα συμπτώματα (π.χ. οίδημα, πόνο, ταχυπαλμία, ευαισθησία κ.λπ.), που μειώνουν την αντοχή και την αισιοδοξία για την εξέλιξη της ασθένειας.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα γιατρό και σε ένα ασθενή/φροντιστή/συνοδό αντίστοιχα, ώστε να υπάρχει ενημέρωση/συζήτηση για τη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο;

Οι γιατροί, αν και είναι τόσο απασχολημένοι με πολλούς ασθενείς στα Νοσοκομεία μας, θα μπορούσαν να θίξουν και να προειδοποιήσουν τους ασθενείς και τους φροντιστές τους για το ενδεχόμενο αυτό. Θα μπορούσαν, επίσης, να τους παραπέμψουν σε έγκυρες πηγές ενημέρωσης που, όπως είπαμε, μπορούν οι ασθενείς να αναζητήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες, ώστε με τα πρώτα σημάδια να  απευθυνθούν άμεσα στους κατάλληλους ιατρούς.

 

Η συνέντευξη της Προέδρου του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ, Αναστασίας Πασακοπούλου δημοσιεύτηκε στο planbemag.gr  και μπορείτε να τη βρείτε στο ακόλουθο link: https://www.planbemag.gr/sinentefkseis/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CF%89%CF%83%CE%B7/