Επιλογή Σελίδας

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ παρευρέθηκε στην

15η Γιορτή Εθελοντισμού που έλαβε χώρα στην Πλατεία Συντάγματος στις 12 Μαΐου 2018.   Οι εθελοντές μας συμμετείχαν στην παρούσα δράση ενημερώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους για την σημασία και τα οφέλη της εθελοντικής προσφοράς καθώς για το πολυετές έργο του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ στα πλαίσια του εθελοντισμού. Παράλληλα διενεργήθηκε ενημέρωση σχετικά με ζητήματα ογκολογίας σε όλους τους παρευρισκόμενους που το επιθυμούσαν και έγινε διανομή έντυπου υλικού σχετικά με τις διάφορες μορφές καρκίνου.