Επιλογή Σελίδας

Τα μέλη του παραρτήματος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ στο Ηράκλειο Κρήτης, συνέβαλαν στην αγορά ενός ηλεκτρονικού πιεσόμετρου για τα νεογνά της Νεογνολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου – ΠΑΓΝΗ.