Επιλογή Σελίδας

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νοσηλευόμενοι ογκολογικοί ασθενείς που μιλούν την Ρωσική γλώσσα, θέλοντας να ενισχύσει το ενδονοσοκομειακό πρόγραμμα της Δανειστικής του Βιβλιοθήκης με ρωσικούς τίτλους βιβλίων απευθύνθηκε στην Ρωσική Πρεσβεία και στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της Αθηνάς. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των ασθενών επιθυμούμε να τους υποστηρίζουμε πλήρως και να τους παρέχουμε την δυνατότητα να διαβάζουν βιβλία στην μητρική τους γλώσσα, δεδομένου ότι συχνά δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα.

Η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της Αθηνάς ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας δωρίζοντας στον Όμιλό μας τίτλους βιβλίων ρωσικής γλώσσας. Η εν λόγω δωρεά αποτελεί πολύτιμη ενίσχυση για τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ καθώς μας βοηθά να υλοποιούμε το έργο μας καλύπτοντας τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους.

Ο κύριος Χομένκο Αλεξάντρ – Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Διευθυντής του Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου στην Αθήνα και ο κύριος Μαρτίδης Μιχαήλ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ.

 

 

Οι τίτλοι βιβλίων της ρωσικής γλώσσας που δωρίστηκαν στον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ από την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο.