Επιλογή Σελίδας

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νοσηλευόμενοι ογκολογικοί ασθενείς που μιλούν την Ιταλική γλώσσα και θέλοντας να ενισχύσει το ενδονοσοκομειακό πρόγραμμα της Δανειστικής του Βιβλιοθήκης με ιταλικούς τίτλους βιβλίων, απευθύνθηκε στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθηνάς. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των ασθενών επιθυμούμε να τους υποστηρίζουμε πλήρως και να τους παρέχουμε την δυνατότητα να διαβάζουν βιβλία στην μητρική τους γλώσσα, δεδομένου ότι συχνά δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα.

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθηνάς ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας δωρίζοντας στον Όμιλό μας τίτλους βιβλίων ιταλικής γλώσσας. Η εν λόγω δωρεά αποτελεί πολύτιμη ενίσχυση για τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ καθώς μας βοηθά να υλοποιούμε το έργο μας καλύπτοντας τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους.