Επιλογή Σελίδας

Καρκίνος του Λάρυγγα

Τι είναι ο καρκίνος του λάρυγγα

Ο λάρυγγας βρίσκεται στο λαιμό, αποτελείται από χόνδρους, μύες και βλεννογόνο.

Σχηματίζει ένα είδος σωλήνα, όπου βρίσκονται οι φωνητικές χορδές (γλωττίδα). Επικοινωνεί με το στόμα και μέσω της τραχείας με τους πνεύμονες. Ο καρκίνος του λάρυγγα προέρχεται από τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό κυρίως των επιθηλιακών κυττάρων του βλεννογόνου του λάρυγγα και ιδιαίτερα των φωνητικών χορδών σε ποσοστό 97%. Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι συχνός. Προσβάλλει κυρίως άνδρες σε αναλογία 4/1 σε σχέση με τις γυναίκες.

Η μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στην 6η δεκαετία της ζωής. Στην Ευρώπη η ετήσια συχνότητα της νόσου ποικίλει από 5,93 έως 20,3 ανά 100.000 κατοίκους. Περιοχές υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι χώρες της Μεσογείου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Ποιοι είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες

Η αιτιολογία του καρκίνου του λάρυγγα είναι σύνθετη και εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες. Φαίνεται όμως με βάση διάφορες έρευνες, ότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους εμπλέκονται παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα και το οινόπνευμα. Η καύση του τσιγάρου απελευθερώνει 4.000 ουσίες από τις οποίες οι 200 είναι καρκινογόνες. Η παράλληλη κατανάλωση καπνού και οινοπνεύματος αυξάνει στο οκταπλάσιο τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του λάρυγγα.

Ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα

Το βράγχος φωνής είναι η σπουδαιότερη και κατά κανόνα η πρώτη εκδήλωση του καρκίνου του λάρυγγα. Άλλα συμπτώματα είναι ο χρόνιος ερεθιστικός βήχας, η δυσφαγία, η δύσπνοια, η αιμόπτυση, ο πόνος στο λαιμό και τέλος οι διογκωμένοι λεμφαδένες του λαιμού. Οποιοδήποτε ενόχλημα από το λάρυγγα ή το φάρυγγα που επιμένει περισσότερο από δύο εβδομάδες θα πρέπει να ελέγχεται από ωτορινολαρυγγολόγο.

Έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του Λάρυγγα

Η πρώιμη διάγνωση γίνεται από τον ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο που αξιοποιεί τα πρώιμα συμπτώματα του ασθενούς. Η ενδοσκόπηση του λάρυγγα ( λαρυγγοσκόπηση) αποτελεί τη συνηθέστερη και απλούστερη διαγνωστική εξέταση. Η ψηλάφηση του τραχήλου, η αξονική τομογραφία ( C.T ) , η μαγνητική τομογραφία ( ΜRI ) και τέλος η μικρολαρυγγοσκόπηση και η λήψη της βιοψίας που θα θέσουν και τη διάγνωση. Η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει συνήθως την πλήρη θεραπεία.

Θεραπεία του Καρκίνου του Λάρυγγα

Υπάρχουν διάφορες θεραπείες του καρκίνου του λάρυγγα που εφαρμόζονται είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό.

Α. Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει τις συντηρητικές επεμβάσεις

  • ενδοστοματική προσπέλαση με χρήση του CO2 Laser
  • τμηματική λαρυγγεκτομή
  • ολική λαρυγγεκτομή ( Η πιο συχνή ριζική επέμβαση είναι η ολική λαρυγγεκτομή που ενώ μπορεί να θεωρείται μια βαριά και ακρωτηριαστική επέμβαση στην κυριολεξία σώζει ζωές. )

Β. Η ακτινοθεραπεία είτε σαν μοναδική θεραπεία σε πρώιμο στάδιο είτε σε συνδυασμό με τη χειρουργική ή την χημειοθεραπεία.

Γ. Η χημειοθεραπεία εφαρμόζεται είτε σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία είτε με την χειρουργική θεραπεία. Η επιλογή της θεραπείας είναι αποτέλεσμα ιατρικής συνεκτίμησης πολλών παραγόντων.

Τρόποι αποκατάστασης της φωνής

Τέτοιοι τρόποι είναι οι εξής ׃

  • η οισοφάγεια ομιλία ( απόκτηση νέας φωνής μέσο εισαγωγής και εξαγωγής αέρα στον οισοφάγο )
  • οι βαλβίδες φώνησης
  • οι χειρουργικές τεχνικές τροποποίησης του φαρυγγοστόματος
  • το λαρυγγόφωνο Αφού κερδήθηκε η ζωή , ειδική ομάδα από επιστήμονες ( γιατροί , λογοπεδικοί , κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, τεχνικοί κ.α.) έχοντας καταγράψει την ανάγκη για αποκατάσταση της επικοινωνίας των αλάρυγγων ασθενών βοηθούν με σύγχρονες μεθόδους ο καθένας με το δικό του ρόλο για την γρήγορη επανένταξη τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του λάρυγγα είναι πολύ σημαντική γιατί προσφέρει τη δυνατότητα στον ασθενή να απαλλαγεί οριστικά από τη νόσο και πολλές φορές να διατηρήσει τον λάρυγγά του.

Γι’ αυτό

  • Σταματήστε το κάπνισμα
  • Κάνετε περιορισμένη χρήση οινοπνευματωδών ποτών
  • Με τα πρώτα συμπτώματα επισκεφθείτε τον ωτορινολαρυγγολόγο σας.