Επιλογή Σελίδας

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ προκηρύσσει μία θέση εργασίας ψυχολόγου.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βασικό στόχο την εξυπηρέτηση, την ενημέρωση και την υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο σε όλο το φάσμα των αναγκών τους, καθώς και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ ιδρύθηκε το 1976 με έδρα τον Πειραιά και στα 47 χρόνια δράσης και προσφοράς του, στηρίζει τους ασθενείς με καρκίνο και τους συγγενείς αυτών..

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.oekk.gr

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε σχετικό αντικείμενο
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Προαιρετικά:

 • Εμπειρία και προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης
 • Προσωπική ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (είτε ολοκληρωμένη είτε στη διαδικασία ολοκλήρωσης)

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση μπορείτε να αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oekk@otenet.gr

Προθεσμία για την υποβολή αίτησης: έως Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-4181641 & 210- 4186341 (9.00 π.μ. – 17.00 π.μ.)