Επιλογή Σελίδας
Στις 9 και 10 Απριλίου 2019 διεξήχθη η 13η διάσκεψη για την ημέρα διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων ασθενών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών. Την ευθύνη της εν λόγω διοργάνωσης είχε αναλάβει το Active Citizenship Network.
 
Την ΕΛΛOK-ECPC εκπροσώπησε η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Ομίλου, κυρία Λιοντοπούλου Όλγα.
Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό άρθρο της κυρίας Λιοντοπούλου με τίτλο:
 
”Ημέρα Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ευρωπαίων Ασθενών: 13η Διάσκεψη”
 
Η θεματολογία των συζητήσεων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και αποσκοπούσε στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας και ειδικότερα εκείνα που αντιμετωπίζει ο ασθενής. Η πρώτη ημέρα της διάσκεψης είχε ως θέμα τη διασφάλιση της αξίας του ασθενή από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ενώ η δεύτερη ημέρα των ομιλιών επικεντρώθηκε στην ψηφιακή υγεία και την εξατομικευμένη ιατρική.
 
Κύρια ευθύνη των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προστασία των πολιτών από τις ποικίλες απειλές της υγείας αυτών, την μείωση των επιπτώσεων των χρόνιων παθήσεων, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την βελτίωση και την αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Πρωταρχικό τους μέλημα είναι η υποστήριξη ενός δυναμικού συστήματος υγείας που θα στοχεύει στην καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών.
 
Παράλληλα, οι πολιτικές υγείας για τις ζωές των πολιτών που θα ακολουθηθούν θα πρέπει να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες πρόσβασης των ασθενών στην ενημέρωση, την πρόληψη, τις ανιχνευτικές εξετάσεις των διαφόρων ασθενειών, τη φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και τις καινοτόμες μεθόδους θεραπείας. Επιπλέον, επισημάνθηκε ιδιαιτέρως η σπουδαία σημασία της πρόληψης και η ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από το σύνολο των πολιτών ότι η μη υγιεινή διατροφή, όπως τροφές με υψηλά λιπαρά, προσθήκη αλατιού και ζάχαρης, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα επιβαρύνουν την υγεία τους και μπορεί να αποτελέσει αιτία θανάτου.
 
Η εκπαίδευση σε θέματα υγείας πρέπει να λάβει τη θέση που δικαιωματικά της αξίζει. Θα πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται σε θέματα υγείας από μικρή ηλικία, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο σχολικό-εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Εξάλλου, είναι ευρέως γνωστό ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας.
 
Η δημόσια υγεία κατέχει σημαντική θέση στην κοινωνία και αφορά όλους τους πολίτες όλων των κρατών. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να δώσουν την απαραίτητη προσοχή και σημασία που της αρμόζει. Θα πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αγωνιστούμε για καλύτερες προοπτικές σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης των ασθενών, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
 
Στη διάρκεια της συγκεκριμένης διάσκεψης, εκτός από τα θέματα που προαναφέρθηκαν (πρόληψη, αλλαγή τρόπου ζωής, εκπαίδευση, πολιτικές υγείας), οι ομιλητές αναφέρθηκαν και στη σημασία και αξία του εμβολιασμού. Το εν λόγω θέμα απασχολεί πολύ τον ευρωπαϊκό πληθυσμό λόγω του κινήματος αντιεμβολιασμού που υπάρχει, αλλά και των θανατηφόρων κρουσμάτων που έχουν επέλθει από αυτόν και που θεωρείται σκάνδαλο για τις αναπτυγμένες χώρες του 21ου αιώνα.
 
Οι ασθενείς με καρκίνο και οι νέες θεραπείες απασχόλησαν ιδιαίτερα τους ομιλητές και το κοινό. Επισημάνθηκε ότι δεν έχουν οι πραγματοποιηθεί οι πρόοδοι που όλοι ανέμεναν. Δυστυχώς, δεν υπήρξε η επιθυμητή πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και τις καινοτόμες θεραπείες. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών είναι πολύ μεγάλες, όσον αφορά την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των ασθενών. Βασικό μέλημα, πέραν των φαρμάκων, των θεραπειών, των καλά εκπαιδευμένων ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Είναι βασική προϋπόθεση να μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες, να συνεχίζουν να δουλεύουν και να συνεχίζουν να έχουν τους ρόλους τους ως γονείς, σύζυγο και, φίλοι. Θα πρέπει ο ασθενής να έχει ΜΕΛΛΟΝ.
 
Η δεύτερη ημέρα της διάσκεψης συνεχίστηκε με τα δεδομένα του ασθενούς και την ηλεκτρονική τους καταχώρηση, καθώς και την εξατομικευμένη ιατρική. Το συμπέρασμα αυτών των δύο είναι ότι θα πρέπει να συμπορευτούν και ότι δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και το πόσο ευαίσθητα είναι τα προσωπικά δεδομένα και ότι χρειάζεται ειδικός και διακριτικός χειρισμός στην καταχώρηση τους.
 
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω, έχοντας ακούσει τα λεγόμενα των ομιλητών, των σχολιαστών και των ακροατών-αντιπρόσωποι οργανώσεων ασθενών, ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί να επιφέρει τις αλλαγές. Θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρξουν και να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 
Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών είναι αναγκαία και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να την αφαιρέσει, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα.

 

Λιοντοπούλου Γ. Όλγα

Υπεύθυνη  Επικοινωνίας ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ