Επιλογή Σελίδας

Υποχρέωσή μας η ενημέρωση.

Δύναμή μας η πρόληψη.

 

Όραμα του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ εδώ και 47 χρόνια είναι
«Κανένας μόνος απέναντι στον καρκίνο»
και αυτό το αποδεικνύουμε σε κάθε μας δράση και σε κάθε μας εκδήλωση.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της εξαιρετικής εκδήλωσης

που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο της 25ης Οκτωβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.