Επιλογή Σελίδας

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Το πρόγραμμα ”Δανειστική Βιβλιοθήκη” δημιουργήθηκε από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ και υλοποιείται στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά-Μεταξά. Ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης του προσπαθεί να κατανοεί και να εκτιμά τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους και να εξελίσσεται συνεχώς προς την πληρέστερη υποστήριξη τους. Με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των ασθενών και των φροντιστών τους, που επισκέπτονται το Νοσοκομείο Μεταξά, το πρόγραμμα ”Δανειστική Βιβλιοθήκη” υλοποιείται συμπληρώνοντας τα δύο άλλα ενδονοσοκομειακά προγράμματα – Κλινική μιας Ημέρας και Ακτινοθεραπευτική – με βασικό στόχο την στήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών.

Η νοσηλεία κατά την αντιμετώπιση μιας ογκολογικής νόσου είναι μια συνθήκη που μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και άγχος τόσο στους ασθενείς όσο και στους συνοδούς τους. Το περιβάλλον του νοσοκομείου μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα σε ένα άτομο και για αυτό το λόγο ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ ενεργεί προσπαθώντας να διευκολύνει την παραμονή τους με την παρουσία τους και με την προσφορά βιβλίων.

Οι εθελοντές/εθελόντριες του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ βρίσκονται δύο φορές την εβδομάδα στο Νοσοκομείο Μεταξά δίπλα στους νοσηλευόμενους ασθενείς και στους συνοδούς τους με σκοπό :

  • Επίσκεψη όλων των θαλάμων για τον δανεισμό βιβλίων ποικίλης ύλης με τη χρήση οργανωμένης τροχήλατης βιβλιοθήκης

  • Ενεργητική Ακρόαση όλων όσων θέλουν να μοιραστούν συναισθήματα και αγωνίες, προσδίδοντας ένα ανθρώπινο χαρακτήρα στο περιβάλλον της κλινικής.