Επιλογή Σελίδας

Ενδονοσοκομειακά Προγράμματα

Κλινική μιας ημέρας

Το πρόγραμμα »Κλινική μιας Ημέρας» δημιουργήθηκε από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ και υλοποιείται στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά-Μεταξά και στο Νοσοκομείο Metropolitan . Ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης του προσπαθεί να κατανοεί και να εκτιμά τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους και να εξελίσσεται συνεχώς προς την πληρέστερη υποστήριξη τους. Βασικός στόχος της δημιουργίας του παρόντος προγράμματος είναι η στήριξη των ασθενών και του περιβάλλοντος αυτών κατά την διαδικασία υποβολής σε χημειοθεραπείες.

Ακτινοθεραπευτική

Το πρόγραμμα »Ακτινοθεραπευτική» δημιουργήθηκε από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ και υλοποιείται στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά-Μεταξά. Ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης του προσπαθεί να κατανοεί και να εκτιμά τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους και να εξελίσσεται συνεχώς προς την πληρέστερη υποστήριξη τους. Βασικός στόχος της δημιουργίας του παρόντος προγράμματος είναι η στήριξη των ασθενών και του περιβάλλοντος αυτών κατά την διαδικασία της ακτινοθεραπείας.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Το πρόγραμμα »Δανειστική Βιβλιοθήκη» δημιουργήθηκε από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ και υλοποιείται στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά-Μεταξά. Ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης του προσπαθεί να κατανοεί και να εκτιμά τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους και να εξελίσσεται συνεχώς προς την πληρέστερη υποστήριξη τους. Με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των ασθενών και των φροντιστών τους, που επισκέπτονται το Νοσοκομείο Μεταξά, το πρόγραμμα »Δανειστική Βιβλιοθήκη» υλοποιείται συμπληρώνοντας τα δύο άλλα ενδονοσοκομειακά προγράμματα – Κλινική μιας Ημέρας και Ακτινοθεραπευτική – με βασικό στόχο την στήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών.