Επιλογή Σελίδας

Γίνε εθελοντής

Για τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ, η εθελοντική προσφορά αποτελεί τη βάση όλων των ενεργειών. Δεδομένης της πολυετούς δράσης μας, οι εθελοντές μας από την ίδρυση του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ μέχρι και σήμερα, αποτελούν την κινητήρια δύναμή μας.
Παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, στηρίζοντας το έργο και το όραμά μας να βοηθούμε και να ενισχύουμε ολιστικά όλα τα άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με την νόσο του καρκίνου.
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να ενταχθεί στην εθελοντική ομάδα του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ, η διαδικασία είναι η παρακάτω:
  • Ολοκλήρωση εγγραφής μέλους.
  • Συμπλήρωση φόρμας-αίτησης εθελοντή.
  • Ατομική Συνάντηση με την Ψυχολόγο και με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ.
  • Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

  • Drop files here or
    Accepted file types: pdf, doc, docx.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Κάθε νέος εθελοντής είναι απαραίτητο να παρακολουθήσει ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο με σκοπό να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για την καλύτερη εφαρμογής της εθελοντικής του προσφοράς. Είναι απαραίτητο για τον κάθε νέο εθελοντή να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο για να αποκτήσει μια καλή εικόνα του ρόλου του στην εκάστοτε δράση και για να γνωρίζει πως θα ανταποκριθεί στις εκάστοτε συνθήκες.

Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργανώνεται από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ είναι η πλήρης προετοιμασία των νέων εθελοντών, ώστε να διευκολυνθεί η εθελοντική τους εργασία. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι προσφερόμενες δράσεις στις οποίες μπορεί να ενταχθεί κάθε νέο άτομο και θα αναλυθεί εκτενώς ο ρόλος που θα χρειαστεί να έχει.

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της δράσης από τους νέους εθελοντές καθώς είναι απαραίτητο το άτομο να νιώθει ότι καλύπτεται η ανάγκη του για προσφορά και αλληλεγγύη. Είναι σημαντικό ο κάθε εθελοντής να νιώθει ότι είναι χρήσιμες οι ενέργειές του, ότι μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του αλλά και να αποκτήσει νέες, και κυρίως να νιώθει ευχάριστα και άνετα στην εκάστοτε δομή που θα ενταχθεί.

Για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής καθώς και για την λεπτομερή θεματική του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα υπάρχει ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους.


Εποπτεία

Για την ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων των εθελοντών θα οργανώνονται συστηματικά συναντήσεις εποπτείας με υπεύθυνο – συντονιστή Ψυχίατρο και μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Ομίλου μας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο κάθε εθελοντής θα διαθέτει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο να λύσει οποιαδήποτε απορία, να συζητήσει για οτιδήποτε επιθυμεί και να μοιραστεί κάθε συναίσθημα είτε θετικό είτε αρνητικό. Επιπλέον, δεδομένου ότι λειτουργούμε πάντα σε ένα ομαδικό κλίμα υποστήριξης και αλληλοβοήθειας, κάθε ένα από τα μέλη του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ είναι στη διάθεση όλων των εθελοντών για συζήτηση οποιουδήποτε θέματος.