Επιλογή Σελίδας

Αιμοδοσία

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ επιθυμώντας να βρίσκεται πάντα στο πλάι όλων των ογκολογικών ασθενών αλλά και όλων όσων έχουν ανάγκη, ολοκλήρωσε την εγγραφή του στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) με σκοπό να συμβάλλει στο σημαντικό σκοπό της Εθελοντικής  Αιμοδοσίας.

Ο θεσμός της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται στο θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφοράς αίματος.

Το αίμα είναι βασικό συστατικό της ζωής και ένα αναντικατάστατο θεραπευτικό μέσο με μόνη πηγή του τον άνθρωπο. Μία μονάδα αίματος μπορεί να σώσει ως και τρεις ζωές. Δεδομένου ότι οι ανάγκες σε αίμα στην χώρα μας συνεχώς αυξάνονται είναι σημαντικό συμμετέχουμε στις εθελοντικές αιμοδοσίες προσφέροντας αίμα για οποιονδήποτε συνάνθρωπο το έχει ανάγκη.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να γίνει εθελοντής αιμοδότης μπορεί με τους παρακάτω τρόπους:

N

Προσφέροντας αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδος ανά πάσα στιγμή υπέρ του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ αναφέροντας τον Αριθμό Μητρώου 14838

N

Συμμετέχοντας στις εθελοντικές αιμοδοσίες που θα διοργανώνονται ανά τακτά διαστήματα από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ