Επιλογή Σελίδας

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ συμμετείχε στο 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (ΕΛ.Ι.Ε.Κ.) στις 20-22 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Hilton Athens.

Η Πρόεδρος του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ κυρία Πασακοπούλου Αναστασία, συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 με θέμα: Γυναίκες στην Ογκολογία (W4O Hellas), Η ζωή συνεχίζεται μετά τη διάγνωση και θεραπεία: προτάσεις και λύσεις