Επιλογή Σελίδας

Στόχοι

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ στην πολυετή του δράση, στέκεται πάντα στο πλάι όλων των ασθενών με καρκίνο καθώς και των οικείων τους, προσπαθώντας να προσφέρει πλήρη στήριξη και ενίσχυση.

Οι σκοποί του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ είχαν και έχουν πάντα ως επίκεντρο το όφελος όλων όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με την νόσο του καρκίνου.

Με γνώμονα μόνο τους ογκολογικούς ασθενείς και τους οικείους τους, έχουμε διαμορφώσει το έργο μας και προσπαθούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας σε ένα πλαίσιο σταθερότητας αλλά και διαρκούς εξέλιξης.

Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι Στόχοι του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ:

N

Η πληροφόρηση για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

N

Η ψυχοκοινωνική βοήθεια των ασθενών και συγγενών αυτών για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

N

Η ίση πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση, στον προληπτικό έλεγχο, στα καινοτόμα φάρμακα και στις θεραπείες.

N

Η ολιστική στήριξη των ασθενών με καρκίνο για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση αυτού, σύμφωνα με τις Διεθνείς Αρχές του Εθελοντισμού.