Επιλογή Σελίδας

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ παρευρέθηκε στο συνέδριο -πολυθεματική εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Υγείας 2018» που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2018 στο Ζάππειο Μέγαρο.  Οι εθελοντές μας συμμετείχαν στην παρούσα δράση ενημερώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους για ζητήματα ογκολογίας και για το έργο του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ ενώ παράλληλα έγινε διανομή έντυπου υλικού σχετικά με τα διάφορα είδη καρκίνου.