Επιλογή Σελίδας

Αφεντάκης Γιώργος

Βουτσά Ελπίδα

 

Γιοβαννάκη Κατερίνα

Δερβενιώτη Αγγελική

Ζαχαρούδης Παναγιώτης

 

Κάρκα Αθηνά

Κοντζιάλης Αλέξανδρος

Λευκαδίτη Παναγιώτα

Μαντά Ξανθένια

Μπελέκου Ελένη

Νεονάκη Ελισάβετ

Ντουζέπης  Χαράλαμπος

Ξενούδη Δήμητρα

Παπαδουράκη Ελευθερία

Σπυροπούλου Αφροδίτη

Τζώρτζος Σταύρος

Τζώρτζος Στέφανος / Stefan – Tzo

Τριανταφύλλου Πετρίτη Ξένη

 

Τσεβά Μαρία

Τσομπόπουλος Ανδρεάς

Τσομποπούλου Δήμητρα

Φανουργάκης Σταμάτης

Φυραρίδου Ανατολή

Φωτοπούλου Δήμητρα

Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος και παιδιά εθελοντών. Τα ονόματα αυτών παρατίθενται παρακάτω:

Ζιούβα Χριστίνα

Ροζακέα Ζωζέτα

Σταματιάδη Αικατερίνη – Μαρία

Σταματιάδης Ευάγγελος