Επιλογή Σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2020, παρέδωσε στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά χειρουργικές μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα για την κάλυψη αναγκών λόγω COVID-19.

Η δωρεά έγινε από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ με την ευγενική χορηγία της PME AE, παρουσία του Διοικητή του ΕΑΝΠ Μεταξά Τουμπέκη Χαράλαμπου, της Προέδρου του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ Πασακοπούλου Αναστασίας και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της χορηγού εταιρίας PME AE, Παπαδόπουλου Στέλιου.