Επιλογή Σελίδας

Αποστολή

Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ στην πολυετή του δράση, στέκεται πάντα στο πλάι όλων των ασθενών με καρκίνο καθώς και των οικείων τους, προσπαθώντας να προσφέρει πλήρη στήριξη και ενίσχυση.

Η αποστολή του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ, είχε και έχει πάντα ως επίκεντρο το όφελος όλων όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με την νόσο του καρκίνου.

Με γνώμονα μόνο τους ογκολογικούς ασθενείς και τους οικείους τους, έχουμε διαμορφώσει το έργο μας και προσπαθούμε να επιτύχουμε την αποστολή μας σε ένα πλαίσιο σταθερότητας αλλά και διαρκούς εξέλιξης.

Πιο συγκεκριμένα η Αποστολή του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ:

N

Η ολιστική υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο, και των συγγενών αυτών, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τους φορείς υγείας.

N

Η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και του συγγενικού περιβάλλοντος αυτών κατά τη διάγνωση, με απώτερο σκοπό την αποδοχή της νέας τάξης πραγμάτων.

N

Η επίτευξη επαναπροσδιορισμού και βελτίωσης της ποιότητάς ζωής των ασθενών.

N

Η στήριξη και παροχή ομαδικών και ατομικών συνεδριών στους αποθεραπευόμενους ογκολογικούς ασθενείς για την αποκατάσταση και επανένταξή τους.

N

Η ενημέρωση και διεκδίκηση των νομοθετημένων δικαιωμάτων και παροχών των ασθενών.