Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Πρόληψη-Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού

Η ασθένεια του καρκίνου του μαστού είναι ένα στρεσογόνο ερέθισμα στο οποίο πολλές γυναίκες απαντούν με Φόβο και Άρνηση, συναισθήματα τα οποία δρουν ανασταλτικά ως προς την πρόληψη.

Η εκπαίδευση στην υιοθέτηση συμπεριφοράς και ανάληψης ευθύνης είναι ο σύγχρονος τρόπος που το ΑγκαλιάΖΩ υπηρετεί το κεφάλαιο της πρόληψης, και πιλοτικά ξεκίνησε με την εκπαίδευση του γυναικείου πληθυσμού, παίρνοντας ως αφορμή την αυτοεξέταση για τον καρκίνο του μαστού.

Τα μηνύματα που δίνονται δεν αφορούν μόνο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της εμφάνισης του καρκίνου του μαστού και των συναισθημάτων που η νόσος εγείρει καθώς, το πρόγραμμα έχει και μια μορφή ψυχό-προφυλακτικής παρέμβασης.

Με τα δεδομένα αυτά, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης υλοποιείται σε κλειστά συστήματα-ομάδες (20 άτομα max). Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη κινητοποίηση των γυναικών και να συζητηθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες (φόβοι, τραυματικές εμπειρίες, αμυντικοί μηχανισμοί, έλλειψη πληροφόρησης, ταύτιση της νόσου με το θάνατο..), που μπαίνουν τροχοπέδη στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και της προστασίας της υγείας τους.

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Η Εκπαίδευση χωρίζεται σε 2 Μέρη:

 1. Γνωστική Επεξεργασία της Πληροφορίας
 • Προβολή του DVD του ΑγκαλιάΖΩ, με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο μαστού.
 • Συζήτηση με Ογκολογική Νοσηλεύτρια για ότι ακούστηκε στο DVD και επεξήγηση της πρακτικής της αυτοεξέτασης.
 1. Συναισθηματική Επεξεργασία Πληροφορίας
 • Βιωματική διερεύνηση της προσωπικής τους στάσης απέναντι στην υγεία τους και τον καρκίνο, με Ψυχολόγο.

Το πρόγραμμα είναι δίωρης διάρκειας και τα θέματα που έρχονται στην επιφάνεια είναι πολλά. Στην περίπτωση που κάποια/ες από τις συμμετέχουσες έχει ανάγκη για επιπλέον στήριξη, αυτή παρέχεται δωρεάν από την Κοινωνική και Ψυχολογική υπηρεσία του ΑγκαλιάΖΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Αγκαλιάζω, 210-4181641.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αυτοεξέταση του μαστού

Είναι γεγονός πως, ο καρκίνος του μαστού έχει μεγάλη συχνότητα εμφάνισης (40.000 νέα περιστατικά το χρόνο), εντούτοις έχει πολύ καλή πρόγνωση αν διαγνωσθεί έγκαιρα. Είναι όμως επίσης γεγονός πως ο καρκίνος του μαστού είναι ένα στρεσογόνο ερέθισμα στο οποίο πολλές γυναίκες απαντούν με Φόβο και Άρνηση. Η αντίδραση αυτή επιδρά ανασταλτικά ως προς την συμπεριφορά πρόληψης καθώς έχει ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση των γυναικών οι οποίες συχνά αμελούν την ετήσια επίσκεψη στον γιατρό τους για εξετάσεις (μαστογραφία, ψηλάφηση μαστού).

Ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου-ΑγκαλιάΖΩ, σχεδίασε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξέταση του Μαστού λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα της αλλαγής της στάσης και των συναισθημάτων των γυναικών απέναντι στον καρκίνο του μαστού ως ικανή συνθήκη υιοθέτησης συμπεριφοράς πρόληψης.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε κλειστά συστήματα (ομάδες), είναι δίωρης διάρκειας και η διάρθρωση, το περιεχόμενο και οι στόχοι του έχουν ως εξής:

Στόχοι:

 • Ενημέρωση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και τη σημασία της αυτοεξέτασης στην πρόληψη.
 • Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για τακτικό προληπτικό έλεγχο.

Περιεχόμενο:

Η παρέμβαση επικεντρώνεται σε τρεις δράσεις:

 • Έρευνα της στάσης των γυναικών σε θέματα καρκίνου του μαστού και ιδίως στον τομέα πρόληψης-έγκαιρης διάγνωσης.
 • Εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού με DVD.
 • Δημιουργία βιωματικής ομάδας με την συμμετοχή των γυναικών, με στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν ανασταλτικά στην πρόληψη, και την αλλαγή της στάσης τους σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.

Η έρευνα επιδιώκει να καταγράψει:

 • Τις γνώσεις των γυναικών γύρω από τον καρκίνο του μαστού και τον προληπτικό έλεγχο.
 • τα συναισθήματα και τη στάση των γυναικών απέναντι στη νόσο.

Η καταγραφή γίνεται μέσω ερωτηματολογίου που δίνεται στις συμμετέχουσες στην αρχή του Προγράμματος και το συμπληρώνουν πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης. Τη διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων αναλαμβάνουν Εθελόντριες του Ομίλου.

Η εκπαίδευση στην αυτοεξέταση του μαστού επιδιώκει να:

 • ενημερώσει τις συμμετέχουσες για τον καρκίνο του μαστού και τη συχνότητα εμφάνισής του στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες  σχετικά με την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου καθώς και της ενημέρωσής τους πάνω στις εξετάσεις πρόληψης.
 • γνωρίσει στις συμμετέχουσες την πολύτιμη συμβολή της αυτοεξέτασης του μαστού και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται.

Η εκπαίδευση γίνεται με την προβολή ενός DVD το οποίο έχει ετοιμάσει ο Όμιλος  σε συνεργασία με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού για το πρόγραμμα αυτό. Στο DVD δίνονται ιατρικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τα αίτια και τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πολύ καλή πρόγνωση του καρκίνου του μαστού στην περίπτωση έγκαιρης διάγνωσής του. Στη συνέχεια αναφέρονται οι προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα σε διαφορετικές ηλικιακές περιόδους της ζωής της, και περιγράφεται η πρακτική της αυτοεξέτασης λεπτομερειακά. Το στάδιο αυτό της εκπαίδευσης αναλαμβάνει Ογκολογική Νοσηλεύτρια η οποία απαντά σε ερωτήσεις των γυναικών σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της αυτοεξέτασης του μαστού.

Η δημιουργία βιωματικής ομάδας επιδιώκει να

 • βοηθήσει τις συμμετέχουσες να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς τους απέναντι στον καρκίνο του μαστού.
 • κάνει κατανοητούς τους λόγους που τις εμποδίζουν να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές και τελικά να απομυθοποιήσουν τον καρκίνο του μαστού.
 • τις ενδυναμώσει, υπενθυμίζοντας το χρέος που έχουν απέναντι στον εαυτό τους και τις οικογένειές τους να φροντίζουν την υγεία τους.
 • να τις κάνει να συνειδητοποιήσουν την αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους και να επανεκτιμήσουν την αξία  του.

Η εσωτερική αυτή διερεύνηση των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα, γίνεται με βιωματική μέθοδο κατά την διαδικασία της οποίας η Ψυχολόγος τις κινητοποιεί να έχουν ενεργητικό ρόλο στην εκπαίδευση και τις βοηθά να εκφράζονται, συνειδητοποιώντας την ευθύνη που έχουν στην προστασία της υγείας και του εαυτού τους.

Η αυτοεξέταση του μαστού, όπως και κάθε συμπεριφορά πρόληψης, αποπνέει και προϋποθέτει μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Οι συμμετέχουσες βοηθούνται να καταλάβουν πως ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται και είναι δική τους η ευθύνη για την έγκαιρη διάγνωσή του.

Τα μηνύματα που δίνονται δεν αφορούν μόνο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της εμφάνισης του καρκίνου του μαστού και των συναισθημάτων που η νόσος εγείρει καθώς το Πρόγραμμα έχει και μια μορφή ψυχο-προφυλακτικής παρέμβασης

Η εμπειρία εφαρμογής του Προγράμματος έχει δείξει πως τα θέματα που εγείρει είναι πολλά και έτσι πληροφορούμε πάντα τις συμμετέχουσες για την «ανοιχτή πόρτα» του Ομίλου για τη στήριξή τους από τους επαγγελματίες του, δωρεάν.

Δωρεάν εκπαίδευση για τον καρκίνο του μαστού

Δωρεάν πρόγραμμα στην εκπαίδευση των γυναικών για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείς :

 • Να δεις το DVD με τον τρόπο που γίνεταιη αυτοεξέταση του μαστού
 • Να πάρεις βοήθεια από ογκολογική νοσηλεύτρια σε όποια επεξήγηση χρειάζεσαι ή όποια απορία έχεις &
 • Με την βοήθεια της ψυχολόγου να συνειδητοποιήσεις τους φόβους ή τις προκαταλήψεις που σε εμποδίζουν να κινητοποιηθείς και να πιστέψεις πως η φροντίδα του εαυτού σου είναι στο χέρι σου.

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα έχεις στη διάθεσή σου πλήρες έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα σε βοηθήσει να κάνεις πράξη όσα άκουσες.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί :

 • να συμμετέχει κάθε γυναίκα που το επιθυμεί
 • να γίνει σες χώρους επιχειρήσεων, εργοστασίων, δήμων, συλλόγων κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-4181641καθημερινά 9:30 – 16:30, ή στο agaliazo@otenet.gr

Πίσω στην αρχή