Οι ακόλουθες πληροφορίες, όπως και οι πληροφορίες για τον κάθε καρκίνο ξεχωριστά, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες και την επιστημονική επιτροπή του ΑγκαλιάΖΩ

Πίσω στην αρχή