Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο εθελοντικό σώμα του ΑγκαλιάΖΩ πρέπει να περάσει από εκπαιδευτικό σεμινάριο γνωστικού και βιωματικού χαρακτήρα. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Γνώση του αντικειμένου που υπηρετούν οι εθελοντές
  • Αναγνώριση κινήτρων και συναισθημάτων των εθελοντών
  • Ψυχολογικές και Κοινωνικές ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειας του
  • Καθορισμός και οριοθέτηση του ρόλου των εθελοντών/ντριων
  • Επικοινωνία

Οι ενότητες που καλούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι εθελοντές δεν είναι τυχαίες. Έχουν επιλεχθεί γιατί η καθεμιά έχει το δικό της ρόλο μέσα στην εκπαίδευση και καλύπτει το δικό της κομμάτι όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει ο εθελοντής την εθελοντική εργασία.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω εκτός από το θεωρητικό επίπεδο οι ενότητες επεξεργάζονται και βιωματικά ‘έτσι ώστε οι εθελοντές να μην πάρουν μόνο στατική γνώση που θα μπορούσε να αναπαραχθεί βιβλιογραφικά αλλά να περάσει ταυτόχρονα μέσα από τα προσωπικά φίλτρα του καθενός μέσω της συγκινησιακής-βιωματικής διαδικασίας.

Εποπτεία
Στους εθελοντές του Ομίλου παρέχεται σταθερή εποπτεία από επαγγελματίες ψυχικής Υγείας. ( Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο )
Α) Ομαδική εποπτεία των ομάδων σε σταθερή βάση
Β) Ατομική εποπτεία σε όποιον εθελοντή το έχει ανάγκη

Η Εποπτεία είναι πολύ σημαντική για την αποφόρτιση και υποστήριξη των εθελοντών στο έργο που επιτελούν καθώς επίσης και για τη διαχείρισης δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο ρόλο τους αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις σαν ομάδα όταν προκύψει κάτι τέτοιο.

Πίσω στην αρχή