Το ΑγκαλιάΖΩ εκτός από του εθελοντές του διαθέτει επιστημονικό προσωπικό το οποίο αποτελεί την Κοινωνική και Ψυχολογική του Υπηρεσία.

Αυτή αποτελείται από μια Κοινωνική Λειτουργό και μια Ψυχολόγο.
Τα Προγράμματα που πραγματοποιούνται με την ευθύνη της Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

  • Εκπαίδευση και Εποπτεία Εθελοντών
  • Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ασθενών με Καρκίνο και των Οικογενειών τους
  • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αυτοεξέταση Μαστού
  • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων

 

Πίσω στην αρχή